آپارتمانی با موقعیت اداری و مسکونی نزدیک به فرودگاه آتاتورکتنها یک شانس دارید تا زندگی در بلندترین برج اروپا را تجربه کنیدبهترین خرید ملک برای ما ایرانی ها در کدام کشور انجام میشود؟10 اشتباه رایج در خرید ملککار در ترکیه

ترکیه از سال های اخیر رشد روزافزونی داشته است و در این راستا چهارچوب اقتصاد ترکیه را میتوان در ۳ بخش کشاورزی و گردشگری و تولید دانست ، با توجه به رشد این ۳ گروه بیشترین میزان استخدام در ترکیه در حال شکل گیری است .
کار در آلمان
تحصیل در ایتالیاوکیل در کشور ترکیه

 

طراحی و پشتیبانی مهاجریار

موسسه حقوقی مهاجریار
برای ارتباط با کارشناسان لطفا کلیک کنید